ASSESSORIA LABORAL PLACIDO LORDAN / Advocats

Assessoria Laboral Plácido Lordan de Terrassa i Rubí, Serveis Jurídics de família, civil, penal, laboral i seguretat social, Fogasa. Assessoria fiscal, contable i laboral. Assegurances.