BEAUTY ACADEMY / Academia de perruqueria

Beauty Academy de Terrassa és un centre formatiu de perruqueria i maquillatge. Titulació homologada a nivell europeu, qualificació professional internacional NVQ. Cursos monotemàtics i més..