ARCOS / Refrigeració industrial

Arcos de Terrassa és una empresa de venda mobles i elements per la refrigeriació industrial i l`hosteleria.


SOLER / Equipaments pel comerç

Soler de Terrassa és un establiment de venda d`aparells de pessatge, equipaments per al comerç, balances, bàscules comercials, industrials i de precisió, enregistradores, tàctil TPV, talladores, picadores, serres, accesoris, embotidores.