PEDIATRES ASSOCIATS / Clínica pediàtrica

Pediatres Associats de Terrassa és un centre mèdic de pediatria, amb les següents especialitats : Cirurgia infantil i juvenil. Otorinolaringologia, logopèdia i foniatria, oftalmologia, psicologia infantil i juvenil, psicologia familiar, neuropediatria. g.