CENTRE RECONEIXEMENTS MÈDICS / Terrassa

Centre de Reconeixements Mêdics de Terrassa, fem tot tipus de certificats mèdics oficials (CMO), per conducció, permís d`armes, seguretat, embarcacions, laborals, esportius, residència, escolars, grues, gossos perillosos.


RECONEIXEMENTS EGARA / Centre mèdic

Reconeixements Egara de Terrassa és un centre mèdic, fem certificats d`armes, renovació carnet conduïr, grues, gossos, esport, probes d`esforç, Oposicions, treball i altres certificats mèdics.