SESE JOVER INTERIORS / Interiorisme

Sese Jover Interiors de Terrassa és un estudi d’interiorisme dirigit per la Sese Jover i compta amb un fidel equip d`industrials capaç d`abordar de forma integral projectes d`espais interiors i d`arquitectura. L’estudi també representa una acurada selecci.