ARRELS / Teràpies alternatives

Centre de Teràpies Alternatives Arrels de Granollers és una empresa dedicada a oferir una serie d’activitats i cursos dirigits per professionals del sector, garantint l’equilibri necessari per contrarestar l’estrès del dia a dia..


TRANKILAMENT / Salut

Trankilament de Sant Cugat del Vallès és un el centre antiestrès de gravetat zero.