ARRELS / Teràpies alternatives

Centre de Teràpies Alternatives Arrels de Granollers és una empresa dedicada a oferir una serie d’activitats i cursos dirigits per professionals del sector, garantint l’equilibri necessari per contrarestar l’estrès del dia a dia..


GABINET MEDIC DR. LOPEZ GARCIA / Centre mèdic

El Gabinet Mèdic Dr. López García de Sant Cugat del Vallès és un centre de medicina estètica, medicina integral, cirurgia ortopèdica, logopèdia i psicologia general i sanitaria.


TRANKILAMENT / Salut

Trankilament de Sant Cugat del Vallès és un el centre antiestrès de gravetat zero.