EPG / Espai Logopèdic i Sanitari

EPG Espai Logopèdic i Sanitari de Sant Cugat del Vallès és un equip interdisciplinar format per experts en logopèdia, mestres, psicopedagogs i psicòlegs. El nostre interès es centra en ajudar a totes aquelles persones que presenten alguna dificultat. Trac.


KUIDAT

Psicologia, fisioteràpia, osteopatia, podologia, medicina, pilates, ioga i tai-txi.