PADRÓ-SOLANET / Autoservei

Autoservei Padró Solanet és una botiga de comestibles i supermercat.