ALU-PRACTIC / Aluminis, cristalleria, portes

Alu-Practic de Cerdanyola del Vallès, donem servei des de fa més de 30 anys, som professionals de l`alumini i disposem de taller propi. Especialistes en alumini i PVC, tancaments, falsos sostres, divisions horitzontals, separació d`espais, finestres, port.


PUERTAS METÁLICAS SÁNCHEZ E HIJOS / Puertas

Puertas Metálicas Sánchez e Hijos es una empresa dedicada a la fabricación, instalación y reparación de todo tipo de puertas metálicas de máxima calidad y seguridad.