Fincas & Ro de Granollers es dedica a la gestió Immobiliaria i assegurances