SOL Y MAR / Decoració

Venda i instal.lació de parket, stors, venecianas, cortines, catifes, moquetes, felpes de goma i coco, productes antihumitat i pintures, fem el color desitjat al instant.