PILAR VILLANUEVA / Escola de música

A l`Escola de Música Pilar Villanueva concebim l’ensenyament musical com un aprenentatge integral de la persona, tot desenvolupant en l’alumne la capacitat creativa perquè arribi a expressar tot el seu potencial musical. Apren a tocar el piano, guitarra, .