ALIAGA / Gestories

Aliaga Gestoria de Barcelona, està dirigida per una gestora administrativa col·legiada i llicenciada en dret, especialitzada en assessorament fiscal i laboral, comptabilitats, autònoms, declaracions de renda, gestions de tràfic, extranjeria i servei juríd.