Subicer de Terrassa és una empresa de subministraments de ceràmica i paviments