Valles Lac de Terrassa és una empresa dedicada als lacats i envernissats de mobles i portes