Objectes de regal, material d`oficina, material escolar, revistes i diaris, llibre infantil, diccionaris, plastificacions, fotocòpies, enquadernacions, segells de goma, material informàtic, retolació, serveis d`impremta