Assessoria Laboral Plácido Lordan de Terrassa i Rubí, Serveis Jurídics de família, civil, penal, laboral i seguretat social, Fogasa. Assessoria fiscal, contable i laboral. Assegurances

 
 
  • Assessorai Laboral Plácido Lordan, Terrasasa i Rubí, Serveis Jurídics de família, civil, penal, laboral i seguretat social, Fogasa. Assessoria fiscal, contable i laboral. Assegurances