Construccions Pérez Mayoral de Sabadell es una empresa formada per un equips de tècnics amb una àmplia experiència al sector de la construcció. Especialitzats en obra de nova construcció i reformes integrals de la llar. Certificats d’eficiència energètica (CEE), Cèdules d’habitabilitat d’habitatges (CHH), Inspecció Tècnica d’edificis, Redacció de projectes d’obra, Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), Direccions d’obra, Coordinació de Seguretat i Salut, Amidaments i pressupostos

 
 
  • Construccions Pérez Mayoral, Sabadell, Certificats d’eficiència energètica (CEE), Cèdules d’habitabilitat d’habitatges (CHH), Inspecció Tècnica d’edificis, Redacció de projectes d’obra, Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), Direccions d’obra, Coordinació de Seguretat i Salut, Amidaments i pressupostos, arquitectes, enginyers