Vida de Gos de Sant Cugat del Vallès és una perruqueria per animals.