Aluminios Galileo de Badalona és una fusteria d` alumini, sistema europeu, tancament de galeries, mampares de bany, persianes enrrolables sense obra, tendals, reixes ballesta, doble acristallament, finestres PVC, aïllament portes, seguretat, motorització

 
 
  • Fusteria d` alumini, tancaments, mampares de bany, persianes enrrolables sense obra, tendals, reixes ballesta, doble acristallament, finestres PVC, aïllament portes, seguretat, motorització