Parquets i paviments F.Peinado de Poble Nou es dedica a la instal·lació i restauració de tota mena de parquets, encolats, clavats i flotants, suro, moquetes i revestiments per a sostres i parets