Centre d`emmarcaments de quadres, obra gràfica, motllures, làmines, restauracions