CEF Cial. de Electricitad y Fontaneria del Vallès, S.L. de Sabadell, és una empresa d`instal·lacions elèctriques i fontaneria

 
 
  • CEF, Sabadell, fontaneria, lampisteria, electricista, electricitat